Путеводитель по Черниговщине

фото

 
Заболоченное озеро в карьере по добыче торфа
 

Заболоченное озеро в карьере по добыче торфа

 
Цветы на берегу
 

Цветы на берегу

 
Деревянная церковь в селе Чернотичи
 

Деревянная церковь в селе Чернотичи

 
Пляж на реке Десне в Чернигове
 

Пляж на реке Десне в Чернигове

 
Белый гриб - молоденький крепыш
 

Белый гриб - молоденький крепыш

 
Редкий березовый лес
 

Редкий березовый лес

 
Шлюз на реке Убедь
 

Шлюз на реке Убедь

 
Загрузка сена на прицеп трактора
 

Загрузка сена на прицеп трактора

 
Зеркальное отражение при разливе
 

Зеркальное отражение при разливе

 
Весна на сельской улице
 

Весна на сельской улице

 
Заболоченное озеро в сосновом лесу зимой
 

Заболоченное озеро в сосновом лесу зимой

 
Цветок майор
 

Цветок майор

 
Деревянная церковь в селе Чернотичи
 

Деревянная церковь в селе Чернотичи

 
Фонтаны у городского РАГСа
 

Фонтаны у городского РАГСа

Статьи

Главная Новости

Анализ родословной в Башкорстане

Опубликовано: 13.04.2021

Анализ родословной в Башкорстане

ДНК содержит много информации не только о нас самих, но и о нашем происхождении. Команда исследователей из Департамента молекулярной и судебной генетики провела много лет, анализируя те фрагменты ДНК, которые позволяют нам узнать о нашем генетическом происхождении и родословной. Теперь это исследование может помочь любому, кто интересуется их предками, биогеографическим происхождением или просто хочет узнать больше о том, откуда оно взялось. ДНК обычно передается детям пропорционально от каждого родителя. Некоторые его фрагменты передаются из поколения в поколение особым образом, например, только от одного из родителей. Знание процессов, стоящих за этим, позволяет нам ответить на вопросы: «откуда мы пришли? », А точнее, «откуда наши предки? »

Анализ родословной

В данной связи следует отметить, что анализ родословной очень важен и даже просто необходим в некоторых случаях.

Именно этому посвящен историко-документальный проект общества краеведов Республики Башкортостан.

Генетическое тестирование ДНК может выявить секреты происхождения, скрытые в ДНК. Благодаря такому уникальному исследованию вы сможете больше узнать о себе и своем прошлом . Генеалогическое исследование позволяет сделать вывод о происхождении наших родственников из далекого прошлого - тысячи лет. Указав свой гаплотип (генофонд, унаследованный от одного из ваших родителей), мы определим, к какой гаплогруппе вы принадлежите и, следовательно, откуда они - биогеографическое происхождение.

Генеалогические тесты ДНК могут использоваться во многих ситуациях: В качестве когнитивного инструмента - позволяющего вам получить информацию о ваших предках для «увлеченных историей» вашей семьи, скрытых в ДНК. Как научный инструмент - подтвердить или пролить новый свет на исследования исторических источников генеалогического древа. Как обучающий инструмент - для родителей, которые хотят познакомить своих детей с ролью ДНК в процессе наследования. Ваша ДНК может содержать информацию, которую нельзя найти при исследовании генеалогического древа с использованием исторических источников.

Анализ родословной

Опубликовано: 13.04.2021 | Исправлено: 13.04.2021Артюпова Зима Константиновна
13.04.2021 в 21:40
materia wyjciowy pojedynki linie (rody) materia mateczny kwalifikacja do RO na podstawie bada COBORU odmiana.
Алёнушка Катранова
14.04.2021 в 15:40
Подтверждение стабильного положения позывы к цеху wyhodowanej odmiany, w caym okresie jej воспроизводство, naley do zada hodowli zachowawczej .
Farhat Avagin, Радехов
15.04.2021 в 09:40
Kady z dziaw hodowli posuguje si metodami waciwymi dla realizacji postawionych mu zada.
W hodowli twrczej podstaw stanowi metody o twrczym charakterze, (krzyowanie, mutageneza, hodowla odmian transgenicznych) pozwalajce uzyska nowe ukady genetyczne cech. W tym dziale hodowli zastosowanie maj take metody selekcji. Ich zadaniem j e st wybr osobnikw, ukierunkowany na podane przez hodowc cechy.
W przypadku gatunkw samopylnych, takich jak jczmie, chodzi take o wysoki stopie homozygotycznoci wybieranych rolin. Roliny homozygotyczne pod wzgldem jakiej cechy w wyniku samoza p ylenia wydaj potomstwo o identitycznym skadzie genetycznym, co np. warunkuje odmianie jczmienia browarnego dobre wyrwnanie morfologiczne ziarna.
Александра
16.04.2021 в 21:40
Materiaem wyjciowym nazywa si rne populacje rolinne, z ktrych hodowca rozpoczyna prac nad now odmian, wykorzystujc do krzyowania, czy te poddajc dziaaniu czynniznego odmógennych russia. W szczeglnych przypadkach do krzyowa z odmianami uprawnymi mog by uyte take materiay dzikie. Mniej lub bardziej heterozygotyczne populacje mieszacowe, uzyskane w wyniku krzyowania lub populacje surowych mutantw, stanowi w hodowli twrczej materia do wyboru tzw. pjedzykto zw. Pojedynkiem nazywa si rolin wybran przez hodowc pod ktem najkorzystniejszego ukadu cech z punktu widzenia realizowanego kierunku hodowli i zakwalifikowan przez hodowc do dalszych rozdowlijsmnoe. Reguy wysokiego i стабильного положения wartoci cech wanych dla realizacji obranego kierunku hodowli. Std trafny wybr pojedynkw musi zosta potwierdzony podczas kilkuletniego ich rozmnaania. Potomstwo jednego pojedynka tworzy tzw. rd . Podstaw selekcji (wyboru) rodw na rnych etapach rozmnoe stanowi: Obserwacje wizualne, opisy biometryczne cech morfologicznych, analysis skadu chemicznego oparte oparezentatywne dla danego rodu prby rolin. Zasadnicz jednak podstaw do selekcji rodw s wyniki cisych dowiadcze polowych. W kocowym etapie cyklu hodowlanego tworzony jest materia mateczny . W jego skad wchodzi zwykle kilka najbardziej wartociowych rodw (wyjtkowo jeden). Materia mateczny, po potwierdzeniu jego walorw w cyklu dowiadcze odmianowych, ktre prowadzone s przez COBORU (Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych), moe zosta zarejestrowany jako
Najczciej prowadzone s krzyowania proste i dopeniajce. Pozwalaj one na poczenie zmiennoci dwch (1) lub wikszej liczby partnerw (4), a nastpnie poszukiwanie podanych rekombinantw w rozszczepiajcym si potomstwie (F 2 6 - Fsub>, F 7 ). Мы wszystkich krzywkach z uyciem wikszej liczby partnerw wana jest kolejno ich wczania do krzyowa. Zgodnie z podstawowymi zasadami dziedziczenia kady z dwch partnerw wprowadza do mieszaca poow wasnej informacji genetycznej. Std pozycja odmiany w krzywce dopeniajcej, wczonej do krzyowania jako
нп. trzecia w kolejnoci, jest uprzywilejowana w stosunku do wprowadzonych wczeniej.
Левин Абкарян
18.04.2021 в 09:40
Krzywk zbien (5) stosuje si wwczas, gdy w jednym mieszacu chcemy zapewni zrwnowaony udzia genw poszczeglnych partnerw. Jeli zachodzi potrzeba, zwikszenia w mieszacu F1 udziau jednej z form rodzicielskich, zastosowanie moe mie krzywka wsteczna (2), natomiast krzyowanie wypierajce (3) stosjowanie wypierajce (3) stosjowanie wypierajce (3) stosjowanie przejowanie wypierajce. odpornoci na jakiego patogena, z formy dzikiej do uprawnej. Zwykle szecio - siedmiokrotne przekrzyowanie miesza ca F 1 z ulepszan odmian pozwala, zachowujc podan cech odpornoci, pozby si balastu prymitywnych cech formy

Все комментарии

Новости

Хороший курортный комплекс
Лучший отдых летнего сезона предоставляет http://яркийберег.рф/. Полную и исчерпывающую информацию дает сайт-оптимизатра базы отдыха, включая в себя все стороны и аспекты качественного пребывания

Хороший детский лагерь "Рио" на Черном море
Много раз слышал от стариков как после войны детям в обязательном порядке в школе давали рыбий жир, ложками как есть, а не в капсулах, как сейчас можно видеть в аптеках. Представляю это удовольствие,

Базы отдыха на Черном море
Очень люблю Черное море, лето и отдых. Отпуск всего две недели в теплое время и за этот промежуток времени нужно успеть отдохнуть, насладиться свежим морским воздухом. Для меня отдых - это однозначно

Где купить мрамор в Харькове
ВАБ СТОУН предлагает мрамор, гранит в Харькове, который хранится в надлежащих условиях на складах компании. Стоит отметить, что фирма готова доставить изделия даже в столицу страны. Предприятие занимается

rss